Knowledge Building Services

Olemme täällä sinua varten, ota rohkeasti yhteyttä!


 
Greta_netti.jpg

Greta 

Greta on taustakoulutukseltaan psykologi (PsM) ja kognitiivinen käyttäytymisterapeutti. Hän on työskennellyt viimeisen kymmenen vuoden ajan työterveyspsykologina. Psykoterapeuttina Greta on toiminut vuodesta 2015 alkaen pääosin työikäisten parissa.

Vastaanotolla jäsennetään asiakkaan tilannetta ja elämänlaatua haittaavia ongelmia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian työmenetelmillä. Hoidossa pyritään vaikuttamaan olosuhteisiin, selviytymiskeinoihin, taitoihin ja oireiden hallintaan. Edistymistä seurataan yhdessä. 

Greta on Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajarekisterissä. Hänen kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja pakkoajatusten sekä pakkotoimintojen hoito. Palvelukielinä suomi ja englanti. 

Vastaanotto maanantaisin ja torstaisin.

 
Kuva4_V2.jpg

Paula

Paula on taustakoulutukseltaan psykoterapeutti, psykoterapian maisteri MSc, Terveystieteiden maisteri TtM, sairaanhoitaja ja ammatillisten aineiden opettaja AMo)

Voit varata Paulalta ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan sekä tukikäynnille. Paulan psykoterapeuttinen suuntaus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kognitiivinen. Kognitiivisen lyhytterapian erikoispätevyyden Paula saa syyskuussa 2018. Lisäkoulutuksena Paulalla on kognitiivinen HOT/ACT terapia (hyväksymis- ja omistautumisterapia) sekä hypnoterapia (tieteellinen hypnoosi).


Paula on perehtynyt masennuksen, paniikin, ahdistuneisuushäiriöiden, uupumuksen, elämän kriisien, surun sekä itsetunnon käsittelyyn.
Psykoterapeuttina Paula on kanssakulkija, valmentaja ja ammatillinen tuki vaikeassa elämäntilanteessa. Tavoitteena on saada kosketus omiin tunteisiin ja kokemuksiin vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa.  Valmiita vastauksia ei ole, mutta ohjauksessa ja terapeuttisessa keskustelussa löydetyt vahvuudet ja ongelman käsittely antavat voimavaroja ja auttavat ratkaisujen löytämisessä. Paulan toimintatapa on kuunteleva, ihmiskeskeinen, kannustava sekä läsnäoleva.

Paula on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Työskentelykieli on suomi. Paulan vastaanotto on tiistaisin.

 

Sari_netti.jpg

Sari

Sarilla on pitkä kokemus työelämän esimiestyötehtävistä. Peruskoulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri. Sarin ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus on loppusuoralla ja hän tarjoaa aikoja oppilasterapiaan verkkoajanvarauksen kautta. Sari vastaanottaa yksilöiden lisäksi myös pareja. Sarin työskentelytyyli on arvostava, vastavuoroinen ja tasavertainen.  

Sarin lähestymistapana on asiakkaan omien voimavarojen ja mahdollisuuksien löytäminen haasteellisissa elämäntilanteissa tai työssä, selviytymisen tukeminen sekä asiakkaan tavoitteenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen askel askeleelta. Terapiaprosessi on aina yksilöllinen ja siitä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sari ottaa vastaan eri-ikäisiä asiakkaita. Palvelukielinä ovat suomi ja englanti. 

Vastaanotto torstai-iltaisin.

Tarja_netti.jpg

Tarja

Tarja valmistuu pian ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja tarjoaa terapia- ja työnohjausaikoja ratkaisukeskeisen terapian työotteella. Terapia on tavoitteellista, tulevaisuuteen suuntautunutta ja vuorovaikutuksellista terapiaa.

Ratkaisukeskeisessä yhteistyösuhteessa painotetaan voimavaroja, edistystä sekä yhteistyötä. Yksi ratkaisukeskeisen terapian vahvuuksia on sen soveltuvuus monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille.

Tarjan vastaanotolle voi tulla matalalla kynnyksellä, myös ilman lähetettä. Tarjalla on kokemusta ahdistuneisuushäiriöiden, elämäntilanteen hallinnan, fobioiden, kriisien, masennuksen, sosiaalisten tilanteiden pelon, ristiriitatilanteiden, surun käsittelyn, traumaattisen elämäntilanteen jäsentämisen, työuupumuksen ja työssäjaksamisen ongelmien hoidosta. 

Tarjan palvelukielenä on suomi ja kohderyhmänä aikuiset ja nuoret. 

Löydät aikoja Tarjalta viikonloppuisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.