Knowledge Building Services

Olemme täällä sinua varten, ota rohkeasti yhteyttä!


 
Greta_netti.jpg

Greta 

Greta on taustakoulutukseltaan psykologi (PsM) ja kognitiivinen käyttäytymisterapeutti. Hän on työskennellyt viimeisen kymmenen vuoden ajan työterveyspsykologina. Psykoterapeuttina Greta on toiminut vuodesta 2015 alkaen pääosin työikäisten parissa.

Vastaanotolla jäsennetään asiakkaan tilannetta ja elämänlaatua haittaavia ongelmia kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian työmenetelmillä. Hoidossa pyritään vaikuttamaan olosuhteisiin, selviytymiskeinoihin, taitoihin ja oireiden hallintaan. Edistymistä seurataan yhdessä. 

Greta on Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajarekisterissä. Hänen kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja pakkoajatusten sekä pakkotoimintojen hoito. Palvelukielinä suomi ja englanti. 

Vastaanotto maanantaisin ja torstaisin.

Sari_netti.jpg

Sari

Sarilla on pitkä kokemus työelämän esimiestyötehtävistä. Peruskoulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri. Sarin ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus on loppusuoralla ja hän tarjoaa aikoja oppilasterapiaan verkkoajanvarauksen kautta. Sari vastaanottaa yksilöiden lisäksi myös pareja. Sarin työskentelytyyli on arvostava, vastavuoroinen ja tasavertainen.  

Sarin lähestymistapana on asiakkaan omien voimavarojen ja mahdollisuuksien löytäminen haasteellisissa elämäntilanteissa tai työssä, selviytymisen tukeminen sekä asiakkaan tavoitteenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen askel askeleelta. Terapiaprosessi on aina yksilöllinen ja siitä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sari ottaa vastaan eri-ikäisiä asiakkaita. Palvelukielinä ovat suomi ja englanti. 

Vastaanotto tiistaisin.

Tarja_netti.jpg

Tarja

Tarja valmistuu pian ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja tarjoaa terapia- ja työnohjausaikoja ratkaisukeskeisen terapian työotteella. Terapia on tavoitteellista, tulevaisuuteen suuntautunutta ja vuorovaikutuksellista terapiaa.

Ratkaisukeskeisessä yhteistyösuhteessa painotetaan voimavaroja, edistystä sekä yhteistyötä. Yksi ratkaisukeskeisen terapian vahvuuksia on sen soveltuvuus monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille.

Tarjan vastaanotolle voi tulla matalalla kynnyksellä, myös ilman lähetettä. Tarjalla on kokemusta ahdistuneisuushäiriöiden, elämäntilanteen hallinnan, fobioiden, kriisien, masennuksen, sosiaalisten tilanteiden pelon, ristiriitatilanteiden, surun käsittelyn, traumaattisen elämäntilanteen jäsentämisen, työuupumuksen ja työssäjaksamisen ongelmien hoidosta. 

Tarjan palvelukielenä on suomi ja kohderyhmänä aikuiset ja nuoret. 

Tarjan vastaanotto on keskiviikkoisin. Löydät aikoja Tarjalta myös viikonloppuisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.