Yrityksestä

Knowledge Building Services Oy on vuonna 2016 perustettu yritys. Yritys jatkaa Knowledge Bulding Tmi:n toimintaa, joka on tuottanut yksilövastaanottopalveluita Mehiläinen Oy:lle ja työterveyshuollon psykologipalveluita Diacor Terveyspalvelut Oy:lle.

Nykyisin Knowledge Building Services Oy tarjoaa psykologi- ja psykoterapiapalveluita yksityishenkilöille. Yksityisvastaanoton lisäksi yritys toimii yhteistyössä Pohjola Sairaalan kanssa tuottamalla heille työpsykologipalveluita.

Yritys tarjoaa myös koulutusta ja konsultaatioita yrityksille ja yhteisöille. 

Yrityksen tilat sijaitsevat Helsingissä, Graniittitalossa, osoitteessa Antinkatu 3 C, 7. krs.

Yrityksen perustaja Greta Turunen on laillistettu psykoterapeutti ja työterveyshuollon pätevyyden omaava psykologian maisteri.


Asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvia psykoterapia, ohjaus- ja hyvinvointipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille.


Toiminta-ajatus ja Arvot

Yrityksemme tarjoaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vaikuttavia psykoterapiapalveluita.

Asiakaslähtöisyys:

  • Palvelu suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiden. Palvelukokonaisuutta tarkastellaan aina ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta, jolloin tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Palvelun yksiselitteisenä tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen.

Luottamuksellisuus:

  • Toiminnassa noudatetaan kaikilla tasoilla ehdotonta luottamuksellisuutta.

Rohkeus:

  • Yritys seuraa aktiivisesti toimialansa muutoksia ja kehittää toimintaansa rohkeasti sen asiakasvaikuttavuuden parantamiseksi.


Jäsenyydet


SV_LOGO_Knowledge_Building_Services_Oy_FI_394189_web.jpg

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.